Arquivo diario: Xaneiro 30, 2016


Ao longo deste trimestre comezamos un percorrido pola formas básicas: cadrado, rectángulo, triángulo e círculo. Comezamos falando delas, manipulando os bloques lóxicos, recortando as formas dunha ficha e despois utilizalas para construir unha figura, uso de reglas para facer as formas… O típico que facemos todo o profesorado de educación […]

Traballando as formas