lóxica-matemática


A descomposición de números é unha das principais actividades que os nen@s deben realizar paralelamente ao descubrimento dos números. Para poder desenvolver o cálculo mental é necesario, case imprescindible, que os peques podan tanto compoñer ou sumar números como realizar o seu proceso inverso que é descompoñelos. Para afrontar con […]

Descomposición de números en infantil