TRABAJO COOPERATIVO
Unha das miñas prioridades ao comezo do curso foi a preparación do meu grupo de cinco anos para o posterior comezo do traballo cooperativo. Ademáis, como sucede en moitas aulas, vín a necesidade imperiosa de traballar a cohesión do grupo clase ao observar a dificultade dalgúns peques á hora de […]

Dinámica de grupo: A silueta