lóxica-matemática


Seguimos traballando coa serie numérica, pero desta vez utilizámola para descompoñer os números naturais. Este exercicio, así como todos os que seguen esta liña de traballo son moi útiles para iniciarse na suma. Para o xogo de hoxe utilizamos a serie numérica e os palillos. Cóntovos como fixen: Durante a […]

Xogando coa serie numérica


A descomposición de números é unha das principais actividades que os nen@s deben realizar paralelamente ao descubrimento dos números. Para poder desenvolver o cálculo mental é necesario, case imprescindible, que os peques podan tanto compoñer ou sumar números como realizar o seu proceso inverso que é descompoñelos. Para afrontar con […]

Descomposición de números en infantil
Ao longo deste trimestre comezamos un percorrido pola formas básicas: cadrado, rectángulo, triángulo e círculo. Comezamos falando delas, manipulando os bloques lóxicos, recortando as formas dunha ficha e despois utilizalas para construir unha figura, uso de reglas para facer as formas… O típico que facemos todo o profesorado de educación […]

Traballando as formas